رامان عفراوی

  • طراح و توسعه‌دهنده اپ‌های: کاغذ مصرفی، عطف کتاب، فرم‌بندی، برش کاغذ، نمایشگاه چاپ دیجیتال، چهار مکان و ..