کتاب آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می‌دانند

معرفی کتاب آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می‌دانند

آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می دانند

کتابی درباره طراحی و گرافیک است که در گروه پزوهشی عقراوی به چاپ رسیده است.

نویسنده: بهرام عفراوی
انتشارات:‌ دایره چهار رنگ
تعداد صفحات: 208
رنگ: 4 رنگ

توضیحات

معرفی کتاب آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می‌دانند

آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می دانند اثر بهرام عفراوی کتابی درباره طراحی و گرافیک است که در گروه پزوهشی عقراوی به چاپ رسیده است.

 درباره کتاب آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می دانند

گرافیک، زمانی به نتیجه مطلوب در مهمترین خروجی خود که چاپ است، می‌رسد که از جزئیات فرآیند چاپ مطلع باشید.

اگر این فرآیند برای شــما که طراح گرافیک هســتید ناآشناســت، هیچگاه اشکالات خود را در نخواهید یافت و خروجی کارتان آنچه می‌تواند باشد، نیست.

بالا بــودن تعداد طراحــان گرافیک و ناظران چــاپ، این واقعیــت مهم را گوشــزد می‌کند که برای فراهم آوردن اثری مناســب جهت آشنایی بیش‌تر این گروه با صنعت چاپ، همه کسانی کــه دســتی در کار دارند مســئولند. بنابرایــن ضروری اســت مســئولین مربوطــه و اســتادان گرانقدر رشــته گرافیک و ناظران چاپ ضمن آشنایی با مشکلات چاپ به روند بهتر انجام آن کمک نمایند.

این مجموعه با پشتکار و برنامه‌ریزی دقیــق و تکیه بر تجربیات اســاتید و استفاده از نظریات دســت اندرکاران این صنعت تالیف شده است.

در یازده فصل این كتاب سعی شده است همه موارد لازم و خطاهایی كه ممكن اســت در طی مراحل طراحی تــا چاپ یک كار ایجاد گردد، بررسی شود.

در فصل اول به نكاتی در طراحی پرداخته شده و مسایلی كه ممكن اســت درباره فونت و نوشته پیش آید مطرح می‌گردد. در قســمتی دیگر در مورد فرم‌بندی چاپی كه در طراحی كتاب و مجلات به كار می‌آید بحث شــده و سعی شــده است كه با ارائه تصاویر گویا و یادداشــت‌های اطراف، مفاهیم انتقال یابد.تهیه سند برای خروجی بحث دیگری است كه در فصل اول مطرح می‌گردد.

فصل دوم به نكاتی در لیتوگرافی می‌پردازد. در این فصل در مورد ترام و شكل و اندازه آن و نكاتی در مورد فیلم، زینک و … بحث می‌شود.

در فصل ســوم به چاپ پرداخته می‌شود و از مسایل و مشکلاتی كه در این مرحله از كار ممكن است ایجاد گردد صحبت می‌شود. فصل چهارم در حاشیه چاپ است، به مراحل وابسته به چاپ و بعد از آن همچون قالب و لترپرس، كاغذ و مقوا پرداخته می‌شود.

فصل پنجم به مواردی در صحافی و شــیوه‌های مختلف آن می‌پردازد. فصل ششم مرور مشکلات طراحی تا چاپ با ارائه نمونه مشكل‌دار است. در این فصل همه مسایل گفته شده با ارائه مثال مشخص می‌گردد.

فصل هفتم مختصر آشنایی با چاپ‌های دیگر است. فصل هشتم به ارزیابی یک كار چاپی و چگونگی تشخیص مشکلات موجود در این كار چاپی می‌پردازد.

فصل نهم محاسبه هزینه‌های یک كار چاپی را آموزش میدهد، آنچه كه اغلب در ابتــدای كار، همه طراحان و ناظــران چاپ با آن مواجه هستند. دقت در ارائه قیمت درست در این مرحله اهمیت بسیار دارد.

فصل دهم به بحث در شیوه‌هایی می‌پردازد كه هزینه‌های چاپی كار شما را كاهش خواهد داد و باعث می‌شود كه كار نهایی، باصرفه‌تر و مناسب‌تر تهیه شود، البته بدون لطمه زدن به كیفیت كار.

در فصل یازدهــم به ارائه ضمائمی از جمله جــدول قیمت‌ها و … پرداخته می‌شود كه تـهـیه نمونه‌های مشابه آن برای همه طراحان و فعالان گرافیک بسیار اهمیت دارد.

خواندن کتاب آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می دانند را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این كـتـــاب برای كمک بــه طراحان گرافیک، ناظران چاپ و همه كســانی اســت كه می‌خواهند در این رشــته، حضوری مثبــت یابند و كاری نفیس و درخور، از خود به جا گذارند.

محصولات بیشتر

فونت و اهمیت آن در گرافیک

قیمت اصلی 8,500 تومان بود.قیمت فعلی 5,950 تومان است.
افزودن به سبد خرید

جعبه درپوش‌دار ۴۸

قیمت اصلی 8,000 تومان بود.قیمت فعلی 4,500 تومان است.
افزودن به سبد خرید
سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

کتاب آنچه طراحان گرافیک و ناظران چاپ می‌دانند

فهرست
0 لیست علاقه مندی ها
0 مقایسه
0 موارد محصول